school

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Informatycza w Polsce organizowana jest od 1993 roku. Mogą w niej brać udział uczniowie szkół średnich oraz w uzasadnionych przypadkach także gimnazjów. Jest to konkurs typowo programistyczny i wymaga od swoich uczestników przede wszystkim umiejętności tworzenia oraz analizy algorytmów, a także zdolności ich szybkiej zamiany w kod. Konkurs pełni jednocześnie rolę polskich eliminacji do Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej.

W OI rozwiązaniem zadania jest kod źródłowy programu rozwiązujący wskazany problem algorytmiczny. Rozwiązania sprawdzane są maszynowo na zestawach testów. Po pierwsze, program musi dawać poprawny wynik, po drugie, musi robić to szybko. Uczestnik otrzymuje za swoje rozwiązanie od 0 do 100 punktów - promowane są przede wszystkim rozwiązania skuteczne i efektywne jednocześnie, bowiem w zasadzie tylko takie mają szanse uzyskać wysoką liczbę punktów.

Olimpiada Informatyczna składa się z trzech etapów:

  1. Etap pierwszy ma charakter korespondencyjny. Uczestnicy mają około miesiąc czasu na rozwiązanie opublikowanych na stronie OI zadań i wysłanie rozwiązań przez Internet lub pocztą. Do drugiego etapu przechodzi ok. 350-400 najlepszych.
  2. Etap drugi odbywa się w wybranych miastach Polski i trwa trzy dni. Pierwszy dzień odbywa się niejako poza konkursem - uczestnicy rozwiązują zadanie próbne mające umożliwić im zapoznanie się ze sprzętem i sprawdzenie, czy wszystko na ich stanowiskach działa prawidłowo. W drugim i trzecim dniu uczestnicy mają po 5 godzin na rozwiązanie łącznie czterech zadań (po dwa na jeden dzień). Do finału przechodzi ok. 60-70 najlepszych.
  3. Etap trzeci (finał) odbywa się w jednym mieście i również trwa trzy dni, lecz tym razem do rozwiązania jest pięć zadań. Uczestnictwo w finale gwarantuje ocenę celującą z informatyki oraz przyjęcie na większość polskich uczelni poza kolejnością.

LO im. KEN w Stalowej Woli może poszczycić się kilkoma znaczącymi osiągnięciami w tej olimpiadzie, jak np. awans kilku naszych absolwentów do zawodów międzynarodowych, gdzie również odnosili sukcesy.

Strona Olimpiady: www.oi.edu.pl