school

Usługi

Liceum od kilku lat utrzymuje własny serwer internetowy udostępniający uczniom różne usługi. W roku 2007 przeszedł on gruntowną modernizację umożliwiającą poszerzenie pakietu oraz jakości usług:

  1. Indywidualne konta uczniowskie o pojemności 200 MB
  2. Możliwość uruchomienia własnej strony internetowej korzystającej z PHP 5.2
  3. Skrzynka pocztowa w domenie loken.pl.
  4. Dostęp przez FTP
  5. Możliwość użycia kont do logowania się na szkolne komputery.
  6. Baza danych MySQL? (na życzenie).
  7. Konto sieci Jabber w domenie loken.pl (na życzenie).

Poniższe artykuły pokazują, w jaki sposób korzystać z usług serwera Loken.pl.

UWAGA: Konta uczniowskie są likwidowane po zakończeniu nauki technologii informacyjnej/informatyki w liceum.