school

Dostęp FTP

FTP (ang. File Transfer Protocol) to protokół za pomocą którego można w sieci przesyłać pliki.

Możliwości
Istnieje możliwość dostępu do kont użytkowników z dowolnego komputera właśnie poprzez FTP. Innymi słowy, każdy posiadający konto uczniowskie może połączyć się z serwerem,

zarządzać swoimi plikami oraz wysyłać nań nowe. Operować możemy tylko i wyłącznie na naszym osobistym folderze, który z poziomu naszej szkolnej sieci widnieje jako dysk oznaczony litrką Z:/.

Klient
Klient FTP jest to program, którego potrzebujemy aby móc nawiązać połączenie z serwerem. Już po zainstalowaniu Windowsa mamy dwa klienty FTP - prymitywny wbudowany w przeglądarkę Internet Explorer oraz tekstowy FTP. Pierwszy odradzam ze względów bezpieczeństwa, drugi natomiast jest programem tekstowym, a więc może okazać zbyt skomplikowany i niepraktyczny. Istnieje także wiele innych tego typu programów, między innymi Total Commander. Jest on tak naprawdę menadżerem plików z fukncją dostępu do FTP. Jednakże ze względu na jego powszechność oraz prostotę chciałbym właśnie jemu poświęcić ten artykuł. Najnowsza wersja do ściągnięcia na stronie programu w dziale download.

Howto
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu mamy przed oczami widok okna głównego.

  1. Na górnym ikonowym menu odnajdujemy ikonkę podpisaną FTP. Klikamy na nią.
  2. Otwiera nam się okno z listą zapamiętanych połączeń (obecnie pusta) oraz menu po prawej stronie. Wybieramy z niego opcję Nowe połączenie...
  3. Teraz ujrzymy okienko z polami które należy wypełnić odpowiednimi danymi, aby móc nawiązać potem połączenie. Niezbędne jest uzupełnienie pierwszych czterech pól. Kolejno:

Sesja - obojętne jest co tutaj wpiszesz. Pod taką nazwą połączenie będzie figurowało na liście.
Nazwa hosta - tutaj musimy wpisać 'adres' serwera z którym chcemy się połączyć. W naszym przypadku jest to ftp.loken.pl
Nazwa użytkownika - podajemy nazwę użytkownika, jaka została nadana przez nauczyciela. Przeważnie jest to uczenXXX, gdzie XXX oznacza Twój unikalny numer.
Hasło - tutaj wpisujemy hasło nadane także przez nauczyciela.

4. Teraz można wcisnąć OK. Powracamy do wcześniejszej listy, gdzie naszym oczom ukazuje się stworzone przez nas połączenie. Klikamy na podwójnie i maks. po kilku sekundach jesteśmy połaczeni i możemy działać.

Myślę, że wypisywanie komend jest zbędne, ponieważ działanie poszczególnych klawiszy mamy opisane w dole okna programu. Opanowanie ich daje możliwość szybkiego i naprawdę wygodnego operowania plikami. Zanim jednak zaczniesz umieszczać jakiekolwiek pliki na serwerze, zapoznaj się z regulaminem kont.