school

Logowanie

Indywidualne konta uczniów umożliwiają logowanie się na dowolny komputer w obrębie szkolnej sieci z zachowaniem wszelkich indywidualnych ustawień, jak układ ikon na pulpicie, folder "Moje dokumenty" oraz konfiguracji niektórych programów.

Aby zalogować się, należy w ekranie logowania wybrać domenę LOKEN, następnie wpisać swój login i hasło, po czym poczekać na ukazanie się pulpitu i załadowanie wszystkich aplikacji. Może to potrwać krótką chwilkę w zależności od szybkości komputera i aktualnego obciążenia sieci, aczkolwiek znane do tej pory sytuacje przeciągania się tego procesu do kilkunastu minut już nie powinny mieć miejsca.

W trakcie korzystania z komputera, uczeń może zapisywać swoje pliki do specjalnego, wirtualnego dysku Z:/ reprezentującego jego konto. Wszystko, co tam zapisze, będzie dostępne w trakcie kolejnego zalogowania się na dowolnym komputerze w szkole; innymi słowy, do zapisanych tam plików ma zawsze i wszędzie pełen dostęp. Możliwe jest także zapisywanie danych do folderu Moje dokumenty oraz korzystanie z innych katalogów profilu systemu Windows, lecz należy pamiętać, że ich zawartość także zapisywana jest w obrębie konta ucznia i zabiera jego pojemność. Jeśli zauważysz, że miejsce na Twoim koncie ulega wyczerpaniu, sprawdź zawartość folderu Moje dokumenty, a także np. wyczyść historię przeglądarki internetowej.

UWAGA: ręczne modyfikacje i zabawy znajdującymi się na koncie ucznia katalogami profilu Windows mogą doprowadzić (i na 99% doprowadzą) do poważnych problemów przy logowaniu oraz użytkowaniu konta.