school

Regulamin kont

Zasady korzystania z kont uczniowskich oraz usług serwera Loken.pl. (W trakcie weryfikacji)

Przyznawanie kont

 1. Konto przyznawane jest uczniowi przez administratora serwera na okres nauki technologii informacyjnej i/lub informatyki.
 2. W uzasadnionych przypadkach administrator może przydzielić konto również uczniom, którzy aktualnie nie uczęszczają na wyżej wymienione przedmioty.
 3. Likwidacja starych kont odbywa się w okresie wakacyjnym.
 4. W momencie przyznania konta uczeń otrzymuje swój login i hasło, którego używa do autoryzacji. Hasło powinno być utrzymane przed innymi osobami w tajemnicy i konsekwencje jego ujawnienia ponosi uczeń.

Korzystanie

 1. Konta uczniów mają charakter pomocy dydaktycznej przy nauczaniu informatyki i służą w pierwszej kolejności do przechowywania plików powiązanych z zajęciami lekcyjnymi w liceum.
 2. Na serwerze nie wolno uruchamiać skryptów szkodzących innym osobom w Internecie (w szczególności rozsyłających spam) oraz służących do włamywania się na inne witryny internetowe lub do wykradania poufnych danych.
 3. Niektóre usługi są dostępne wyłącznie na życzenie osób zainteresowanych. O przyznaniu dostępu do nich decyduje administrator.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez ucznia danych wynikłą z awarii sprzętu/oprogramowania lub spowodowaną ujawnieniem hasła osobom trzecim.
 5. Uczeń przechowuje na koncie poufne informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Administrator oraz nauczyciele zastrzegają sobie prawo do kontroli zawartości kont.
 7. Administrator ma prawo do kontroli, w jaki sposób uczniowie korzystają z usług serwera i w przypadku stwierdzenia uchybień lub działań odbijających się negatywnie na funkcjonowaniu sieci może zażądać zaprzestania korzystania z nich.
 8. Liceum zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wszystkich lub niektórych usług bez podania przyczyny.

Zawartość

 1. Uczeń może także wykorzystać konto do przechowywania prywatnych plików, o ile ich zawartość nie łamie polskiego prawa oraz postanowień statutu szkoły.
 2. W szczególności zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek materiałów erotycznych, rasistowskich, totalitarnych oraz promujących nienawiść.
 3. Konta nie mogą być wykorzystywane do przechowywania plików łamiących prawa autorskie innych osób (pirackie oprogramowanie, nielegalne filmy, muzyka itd.).
 4. Konta uczniów nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych ani być przedmiotem handlu/wymiany.